Ga terug

AI-oplossingen veranderen de logistieke sector

In een wereld waarin ontwikkelingen zich rap opvolgen en de concurrentie verder toeneemt, neemt het strategische belang van de logistieke sector toe. Tijdens de coronapandemie werd al snel duidelijk wat de gevolgen konden zijn van een verstoorde logistieke sector. Deze verstoring binnen de sector zorgde namelijk voor vele verliezen voor bedrijven als landen.

Hoe kunnen we deze verstoringen voorkomen?

Net als in andere sectoren, begint ook de logistieke sectorhet belang van kunstmatige intelligentie in te zien. Zo heeft deze technologieveel verbeteringen gebracht. Voorbeelden zijn: Fleet Mangement en Operation,Field Workforce Management en Accountability, Ware house- enverzendactiviteiten, uitgebreide rapporten en leveranciers- en aannemersbeheer.

De komst van kunstmatige intelligentie biedt een tal aanmogelijkheden. Zo kunnen processen worden geautomatiseerd en vereenvoudigd. Bedrijvenkunnen hierdoor veel geld als tijd besparen.  

Vlootbeheer en operaties

Effectief wagenparkbeheer helpt bij het verlagen van debrandstofkosten, optimaliseert de routes en verhoogt de productiviteit enklanttevredenheid. Door oplossingen te nemen op basis van kunstmatigeintelligentie, ontstaat er een effectief wagenparkbeheer en operatie.

Veldpersoneelsbeheer en verantwoording

Veldoperaties kunnen voor veel bedrijven een riskante enkostbare operatie zijn. Het gebruik van kunstmatige intelligentie in combinatiemet ‘in field service management’, biedt bedrijven grote besparingen en kansen.

Magazijn- en verzendingsactiviteiten

Magazijnprocessen bestaan uit ontvangst, opslag, order picken,verpakken en verzenden. AI-oplossingen optimaliseren alle magazijnprocessen. Zozorgt de kunstmatige intelligentie ervoor dat elke zending op tijd aankomt endat elke vrachtwagen volledig geladen is. 

Uitgebreideaangepaste rapporten

Met behulp van kunstige intelligentie en datagestuurdesoftware, kunnen slimme aangepaste rapporten gemaakt worden. Deze rapportengeven een actueel, bijna real-time, beeld van het bedrijf. Daarnaast kunnenbinnen deze aangepaste rapporten zelf de dimensies en statistieken wordengekozen en bepaal jij dus het overzicht.

Beheer van leveranciers en aannemers

Bij leveranciersbeheer draait het allemaal om het opbouwen enonderhouden van goede relaties. Door gebruik te maken van kunstmatigeintelligentie (AI), kan de voortgang, voorraadtracering tot aan hetbetalingsbeheer worden gestroomlijnd.

 

Tot slot: de regels van de oude wereldorde zijn niet langervan toepassing. Met AI-oplossingen is het mogelijk om het verschil te maken inde logistieke sector.

Delen

Onze expertises