Door onze ervaring met ECG-analyses en door onze kennisop het gebied van kunstmatige intelligentie, hebben wij een slaapapneu detectieontwikkeld waar geen apparaat bij te pas komt.

Slaapapneu is een potentieel ernstige slaapstoornis waarbijde ademhaling herhaaldelijk stopt en begint. Het treedt op wanneer dekeelspieren ontspannen of de hersenen geen geschikte signalen sturen naar despieren die de ademhaling regelen.

AMATIS OSAS: op AI gebaseerde software-architectuur voordiagnose

Amatis is bezig met de ontwikkeling van een nieuw productvoor slaapapneu. Met het het nieuwe product wil het bedrijf patiënten met obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) diagnosticeren. Het nieuwe product is ontwikkeld voor telezorgsystemen en zal binnen haar analyse gebruik gaan maken van ECG-signalen die verkregen worden uit de holt-recorder.

Van de ECG-signalen, komen de belangrijkste signalen van deQRS-complex. De QRS-complex zorgt ervoor dat de ventrikels samentrekken zodat het bloed uit de hartspier wordt verdreven. De R-piek is het punt met de grootste amplitude in het ECG-signaal.

Bij het extraheren van de hartslagen worden deze pieken op het ECG gemarkeerd.

Binnen onze nieuwe toepassing extraheert ons team de tijd-,frequentie- en geometrische domein kenmerken van de RR-intervallen die uit hetECG-signaal zijn geëxtraheerd. De snelle en nauwkeurige diagnose van OSAS afkomstig uit het ECG-signaal, zorgen ervoor dat de bovengenoemde klachten van patiënten in korte tijd behandeld kunnen worden. Omdat iedere vorm van vertraging zorgt voor verdere progressie van de ziekte, is een snelle diagnose gewenst. Met deze nieuwe toepassing maakt Amatis het mogelijk dat de mensen weer normaal kunnen gaan leven en niet gebonden zijn aan lange diagnoseprocessen.

Jouw partner
in digitaal voorop lopen

Kom in contact